Kommunikation

Affärsplan

Ett företag utan affärsplan riskerar att gå vilse.  Hur ska vi nå målgruppen och hur ska vi kommunicera med dem?

Vad har vi för mål i år, nästa år, om 5 år?

Vilka är våra styrkor, svagheter, hot och möjligheter? Vilka är våra konkurrenter? Har du inte svar på dessa frågor

 så är det dags att du kontaktar oss.

 

Marknadsplan

En marknadsplan är en viktig del av affärsplanen. Marknadsplanen är företagets plan för hur det ska marknadsföras;

 hur man ska locka fler kunder och behålla de befintliga, på kort och lång sikt.

 

Affärsidé

Vad säljer företaget och till vem? Varför ska kunden välja er framför en konkurrent? Kan du din affärsidé utantill?

 

Aktivitetsplan

En aktivitetsplan är en sammanställning över de huvudsakliga aktiviteterna i ditt företag.

 

Vet du vilka aktiviteter ska företaget utföra under året för att nå sina mål? När ska projekten starta - sluta?

Vad kostar det? Vem ska genomföra aktiviteten? Hur ska företaget beskriva aktiviteten? 

 

Kommunikationsplan

Hur ska aktiviteten kommuniceras externt och internt? Det finns otaliga sätt att kommunicera på både  till era kunder och medarbetare. 

 

 

 

Tel: 076 346 63 66   info@comevent.se   Fatburs Kvarngata 3  118  64 Stockholm    ComEvent Stockholm AB    © All rights reserved.